امور کتابخانه

 كتابخانه مركز آموزش علمي كاربردي شيرين عسل داراي بيش از 1000 جلد كتاب با موضوعات شيمي و صنايع شيميايي ، صنايع غذايي ، گرافيك و  چاپ، كامپيوتر ، مديريت و خدمات اجتماعي،حسابداری و روانشناسي و مذهبي و نشريات و گاهنامه هايي با موضوعات فوق الذكر مي باشد كه دانشجويان مي توانند
با عضويت در كتابخانه مركز از كتب موجود استفاده نمايند.

لیست کتابهای موجود مرکز
ليست مجلات و نشريه هاي موجود در كتابخانه


جهت رفاه حال دانشجویان سالن مطالعه دانشگاه مطابق جدول زمان بندی زیر در اختیار دانشجویان عزیز می باشد:

روز

ساعت

دانشجویان

شنبه،دوشنبه،چهارشنبه

 10:30 لغایت 12:30

پسران

یکشنبه،سه شنبه،پنجشنبه

10:30 لغایت12:30

دختران

*دانشجویان در صورت تحویل کتب امانتی به امور فرهنگی مرکز(آقای اسلامی) مراجعه نمائید. 
© 2012 ShirinAsal.com - Designed by: ShirinAsal IT Center. All Right Reserved.