خدمات آموزشي

مزایای تحصیل در مرکز آموزش علمی کاربردی شیرین عسل

 

*   ارائه تخفیف شهریه 

*   ارائه وام شهریه برای کلیه دانشجویان

*   ایجاد زمینه مناسب برای گذراندن دوره های کارآموزی و کارورزی متناسب با رشته تحصیلی

*   امکان اشتغال دانشجویان ممتاز در کارخانجات گروه صنایع غذایی شیرین عسل

*   ارائه غذای گرم دانشجویی رایگان 
© 2012 ShirinAsal.com - Designed by: ShirinAsal IT Center. All Right Reserved.