رشته هاي جامع علمی - کاربردی

رشته های تحصیلی
مرکز آموزش علمی کاربردی گروه صنایع غذایی شیرین عسل

در مقاطع کاردانی و کارشناسی


مهندسی فناوری صنایع غذایی-صنعت شیرینی و شکلات 
مهندسی فناوری ایمنی،سلامت و محیط زیست (HSE) 
کارشناسی حرفه ای معماری-طراحی محیط داخلی
کارشناسی حرفه ای حسابداری بهای تمام شده
مهندسی فناوری تضمین کیفیت صنایع غذایی
کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار
کارشناسی حرفه ای طراحی و تکنولوژی دوخت


************************************************

کاردانی حرفه ای امداد و سوانح
کاردانی فنی الکترونیک-الکترونیک صنعتی
کاردانی فنی مکانیک-ماشین افزار
کاردانی فنی جوشکاری
کاردانی فنی صنایع غذایی-شیرینی سازی
کاردانی فنی کنترل کیفیت مواد غذایی
کاردانی حرفه ای طراحی گرافیک
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار
کاردانی حرفه ای حسابداری بهای تمام شده


   

 
© 2012 ShirinAsal.com - Designed by: ShirinAsal IT Center. All Right Reserved.