نمودار و چارت سازمانی مرکز

*معرفی ریاست و کارکنان - چارت سازمانی مرکز*

 
 

   
 *دکتر مریم خوش منظر(ریاست مرکز)  
تحصیلات : دکترای صنایع غذایی 

*مهندس کیان بابازاده (مدیر حراست مرکز) 
 
تحصیلات : کارشناس ارشد مدیریت دولتی 

*مهندس صابر آتش نظرلو (مسئول دفتر حوزه ریاست)
 
تحصیلات : کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی

*مهندس لیدا رحیمی (کارشناس آموزش مرکز)   

تحصیلات : کارشناس ارشد بیوشیمی

*مهندس فرهاد اسلامی (کارشناس امور فرهنگی، دانشجویی و روابط عمومی مرکز)
 
تحصیلات : کارشناس ارشد علوم تربیتی


*مهندس مهدیه محدث کامرانشاهی (کارشناس پژوهش مرکز)   

تحصیلات : کارشناس ارشد مهندسی شیمی - صنایع غذایی 
© 2012 ShirinAsal.com - Designed by: ShirinAsal IT Center. All Right Reserved.