امور تربیت بدنی

قابل توجه دانشجویان گرامی؛

 جهت رفاه حال دانشجویان برنامه فعالیت و تمرین هفتگی سالن ورزشی دانشگاه مطابق جدول زمان بندی زیر در اختیار دانشجویان عزیز می باشد:

روز و ساعت

دانشجویان

رشته های فعال

دوشنبه ها 12 الی 13

چهارشنبه ها 14 الی 15

پسران

دارت-تنیس روی میز-شطرنج-فوتبال دستی-طناب زنی

سه شنبه ها 12 الی13

پنج شنبه ها 14 الی 15

دختران

دارت- تنیس روی میز- شطرنج- طناب زنی

امور دانشجویی مرکز


 
© 2012 ShirinAsal.com - Designed by: ShirinAsal IT Center. All Right Reserved.