انجمن ها و کانون های فعال مرکز

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

رشته و مقطع تحصیلی

دبیر انجمن/کانون/شورا

شماره تماس

1

اصغر ابراهیمی درخشی

99136093160001

کاردانی فنی صنایع غذایی-شیرینی سازی

دبیر شورای تعامل و تبادل دانشجو

09377554426

2

علی برنجی دهخوارقانی

99236093160004

کارداني فني کنترل کيفيت مواد غذايي

دبیر انجمن علمی صنایع غذایی

09146926451

3

بابک پور مشین چی

99136093160012

کاردانی فنی صنایع غذایی-شیرینی سازی

دبیر انجمن ورزش و تربیت بدنی

09388449934

4

محمد اسکندرپور شهرک

400136093160002

کاردانی فنی صنایع غذایی-شیرینی سازی

دبیر کانون قرآن و عترت

09144090955

5

امیر ابراهیمی سرای

400136093180001

مهندسی فناوری صنایع غذایی-صنعت شیرینی و شکلات

دبیر کانون فرهنگی و اجتماعی

09149106975

6

بهروز نقوی

99136093160042

کاردانی فنی صنایع غذایی-شیرینی سازی

دبیر کانون همیاران سلامت

09370619128

 
© 2012 ShirinAsal.com - Designed by: ShirinAsal IT Center. All Right Reserved.