هسته های نوآور مرکز کارنو

مشخصات هسته های نوآور مستقر در مرکز کارنو مرکز آموزش علمی کاربردی شیرین عسل

هسته نوآور یک
هسته اول.pdf 
عنوان طرح: استخراج رنگ های طبیعی با استفاده از حلال های یوتکتیک طبیعی و تولید آن به صورت پودر از طریق خشک کن انجمادی


 

لوگو هسته نوآور

اعضای تیم هسته نوآور

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته

محل اخذ

سمت در تیم

1

صمد بدبدک

دکتری تخصصی

مهندسی شیمی

سرپرست گروه

2

مهدیه محدث کامرانشاهی

کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی

دانشگاه صنعتی سهند

عضو
 

هسته نوآور دو  
هسته دوم.pdf

عنوان طرح: استفاده از خود خنک کننده ها و عایق بندی در بسته بندی برخی محصولات (بسته بندی فعال)لوگو هسته نوآور


اعضای تیم هسته نوآور

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته

محل اخذ

سمت در تیم

1

مریم خوش منظر

دکتری تخصصی

تکنولوژی مواد غذایی

دانشگاه ارومیه

سرپرست گروه

2

رقیه حاتمی

دانشجوی دکتری
صنایع غذایی
دانشگاه آزاد ممقان
عضو

3

مهدیه محدث کامرانشاهی
کارشناسی ارشد
مهندسی شیمی
دانشگاه صنعتی سهند
عضو


هسته نوآور سوم

هسته سوم.pdf

عنوان طرح: به کارگیری میکروارگانیسم­های GRAS به عنوان پروتئین تک سلولی درمحصولات کیک و کلوچه


لوگو هسته نوآور


اعضای تیم هسته نوآور

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته

محل اخذ

سمت در تیم

1

رباب سلامی

دانشجوی دکتری

بیوتکنولوژی کشاورزی

دانشگاه شهید بهشتی

سرپرست گروه

مهدیه محدث کامرانشاهی
کارشناسی ارشد
مهندسی شیمی
دانشگاه صنعتی سهند
عضو

3

حسین محمدزاده جلالی

کارشناسی ارشد

اصلاح نباتات

دانشگاه تبریز

عضو

 
© 2012 ShirinAsal.com - Designed by: ShirinAsal IT Center. All Right Reserved.