هسته های نوآور مرکز کارنو

مشخصات هسته های نوآور مستقر در مرکز کارنو مرکز آموزش علمی کاربردی شیرین عسل

هسته نوآور یک
هسته اول.pdf 
عنوان طرح: استخراج رنگ های طبیعی با استفاده از حلال های یوتکتیک طبیعی و تولید آن به صورت پودر از طریق خشک کن انجمادی


 

لوگو هسته نوآور

اعضای تیم هسته نوآور

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته

محل اخذ

سمت در تیم

1

سمیرا خانجانی

کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی

دانشگاه صنعتی سهند

سرپرست گروه

2

هدا جعفری زاده مالمیری

دکتری تخصصی

مهندسی شیمی

دانشگاه پوترا مالزی

عضو

3

مهدیه محدث کامرانشاهی

کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی

دانشگاه صنعتی سهند

عضو

4

حمیده وقاری

کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی

دانشگاه صنعتی سهند

عضو

5

شاهین نصیری

کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی

دانشگاه صنعتی سهند

عضو 

هسته نوآور دو  
هسته دوم.pdf

عنوان طرح: استفاده از خود خنک کننده ها و عایق بندی در بسته بندی برخی محصولات (بسته بندی فعال)لوگو هسته نوآور


اعضای تیم هسته نوآور

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته

محل اخذ

سمت در تیم

1

مریم خوش منظر

دکتری تخصصی

تکنولوژی مواد غذایی

دانشگاه ارومیه

سرپرست گروه

2

امید احمدی

دکتری تخصصی

مهندسی شیمی

دانشگاه صنعتی سهند

عضو

3

هدا جعفری زاده مالمیری

دکتری تخصصی

مهندسی شیمی

دانشگاه پوترا مالزی

عضو

4

رقیه حاتمی

دانشجوی دکتری

صنایع غذایی

دانشگاه آزاد ممقان

عضو

5

مهدیه محدث کامرانشاهی

کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی

دانشگاه صنعتی سهند

عضو


هسته نوآور سوم

هسته سوم.pdf

عنوان طرح: به کارگیری میکروارگانیسم­های GRAS به عنوان پروتئین تک سلولی درمحصولات کیک و کلوچه


لوگو هسته نوآور


اعضای تیم هسته نوآور

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته

محل اخذ

سمت در تیم

1

رباب سلامی

دانشجوی دکتری

بیوتکنولوژی کشاورزی

دانشگاه شهید بهشتی

سرپرست گروه

2

هدا جعفری زاده

دکتری تخصصی

مهندسی شیمی

دانشگاه پوترا مالزی

عضو

3

مهدیه محدث کامرانشاهی

کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی

دانشگاه صنعتی سهند

عضو

4

حسین محمدزاده جلالی

کارشناسی ارشد

اصلاح نباتات

دانشگاه تبریز

عضو

 
© 2012 ShirinAsal.com - Designed by: ShirinAsal IT Center. All Right Reserved.