ﺳﻪشنبه 7 تير 1401
 
پیش ثبت ناماولین کنگره ملی شیرینی و شکلاتسال 1401
اخبار دانشگاه
نشریه الکترونیکی کیمیا شماره های 14 و 15
تبریک سال جدید
تقویم امتحانات
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال 1400
درباره دانشگاه
معرفی دانشگاه
معرفی ریاست دانشگاه
معرفی اساتید مرکز
نمودار و چارت سازمانی مرکز
دوره های کوتاه مدت آموزشی
رشته هاي جامع علمی - کاربردی
تماس با ما
ملاقات با ریاست دانشگاه
معاونت آموزشی - پژوهشی
رشته ها و مدیران گروه
خدمات آموزشي
امور پژوهشی مرکز
قابل توجه اساتيد محترم جهت تكميل پرونده و مصاحبه
دوره های آموزشی کوتاه مدت
قوانین و مقررات آموزشی و کاربرگ ها
امور مدرسان
دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی وزارت علوم
نشریات و مقالات علمی و پژوهشی
هسته های نوآور مرکز کارنو
کنگره شیرینی و شکلات
گزارش کنگره ملی شیرینی و شکلات
پیش ثبت نام
معاونت دانشجوئی - فرهنگی
کانون مشاوره
بسیج دانشجوئی
امور تربیت بدنی
امور کتابخانه
مسابقات
کارگاه آموزشی
شورای تعامل و تبادل نظر
وام شهریه
صندوق رفاه دانشجویان
منشور حقوق دانشجویی
انجمن ها و کانون های فعال مرکز
 
    تعداد بازدید کنندگان :   21738   نفر    
© 2012 ShirinAsal.com - Designed by: ShirinAsal IT Center. All Right Reserved.