ملاقات با ریاست دانشگاه

قابل توجه دانشجویان گرامی

ملاقات با ریاست مرکز

روز های چهارشنبه و پنج شنبه هر هفته با هماهنگی قبلی دفتر ریاست (آقای اسلامی)
میسر می باشد

 
© 2012 ShirinAsal.com - Designed by: ShirinAsal IT Center. All Right Reserved.