شورای تعامل و تبادل نظر
قابل توجه دانشجویان گرامی 
آقای شهرام بهمنش بعنوان دبیر شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو انتخاب و معرفی شدند خواهشمند است هر گونه مشکلات درامورات علمی ، فرهنگی ، صنفی ، ، رفاهی را با ایشان در میان بگذارید تا در جلسات شورا مطرح و تصمیم گیری گردد 
 
© 2012 ShirinAsal.com - Designed by: ShirinAsal IT Center. All Right Reserved.