امور پژوهش

سايت كامپيوتر
سایت کامپیوتری مرکز با امکانات کامل کامپیوتری در اختیار دانشجویان و اساتید
محترم می باشد. در این مرکز کلاسهای مربوط به کامپیوتر و دروس مرتبط تدریس می شود
همچنین دانشجویان محترم میتوانند از امکانات اینترنتی و کامپیوتری این مکان که دارای اینترنت با سرعت بالا می باشد نیز بهره مند شوند


آزمایشگاه های آموزشی
 آزمایشگاه شیمی مواد غذایی
 آزمایشگاه شیمی 
آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی


کارگاه های آموزشی
 کارگاه کامپیوتر
  

دفتر کارآفرینی 


مرکز رشد و نوآوری 
ارائه طرح پژوهشی بعنوان ایده فناورانه در ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی 
بازدید از نمایشگاه کتاب تبریز دارنده گواهی نامه مرکز رشد و نوآوری
  • این مرکز آماده پذیرش هر گونه ایده و طرح نوآورانه و فناورانه می باشد پژوهشگران محترم میتوانند بادفتر مرکز رشد و نوآوری مرکز با شماره های 34328838- و 34328839 با سرکارخانم دکتر شهابی(داخلی109)  و جناب دکتر حق نواز (داخلی 105) در ساعات اداری تماس حاصل فرمایید 
 
© 2012 ShirinAsal.com - Designed by: ShirinAsal IT Center. All Right Reserved.