مسابقات

قابل توجه دانشجویان گرامی 

مسابقه طناب کشی - طناب زنی - شوت به دروازه 

روز پنج شنبه مورخ 97/7/26 

 در محوطه دانشگاه برگزار گردید 

 
© 2012 ShirinAsal.com - Designed by: ShirinAsal IT Center. All Right Reserved.