رشته هاي جامع علمی - کاربردی

دوره های تحصیلی در مرکز آموزش علمی کاربردی شیرین عسل

در مقاطع کاردانی و کارشناسی

 

v  کاردانی بهره وری واحد های صنفی

v  کاردانی بازاریابی

v  کاردانی صنعت شیرینی سازی

v  کارشناسی فناوری شیرینی و شکلات 
© 2012 ShirinAsal.com - Designed by: ShirinAsal IT Center. All Right Reserved.