معرفی اساتید مرکز
اساتید محترم مرکز علمی کاربردی شیرین عسل


 آقای امیر ایزدیار

 آقای هادی بهربگی

آقای امیر برقی

آقای پرویز اعوانی اسکویی

آقای جواد حق نواز

آقای حمید عباسخانی

آقای داود نوروزی

آقای داود یلدوغی

آقای زین العابدین رنجی

آقای سیام الدین نصیری ورزقان

آقای سید امیر سید مسلمی

آقای صمد بدبدگ

سرکار خانم عذرا هیبتی

آقای علیرضا آهنگر زاده مارالانی

سرکار خانم فرحناز رسولی

آقای محمد پاژنگ

آقای محمد حسین فرزی خسروشاهی

آقای محمدحسن علیزاد سرای

آقای محمود صوتی خیابانی

سرکار خانم مریم خوش منظر

سرکار خانم مریم زرین قلم مقدم

آقای مصطفی ماهی

آقای مهدی خضرلو

آقای مهدی قره خانی

سرکار خانم ویدا یوسفی 
© 2012 ShirinAsal.com - Designed by: ShirinAsal IT Center. All Right Reserved.