معرفی ریاست دانشگاه

جناب آقای دکتر هدا جعفری زاده
رئیس مرکز علمی کاربردی گروه صنایع غذایی شیرین عسل 
:رزومه شخصی

اینجانب هدا جعفری زاده مالمیری متولد سال 1357 در شهر یزد بوده و تحصیلات ابتدایی تا دبیرستان را در این شهر گذرانده و موفق به اخذ دیپلم در رشته ریاضی و فیزیک در سال 1375 گردیدم.

:سوابق تحصیلی

مقطع کارشناسی: مهندسی شیمی-صنایع غذایی-دانشگاه صنعتی سهند 1379 

مقطع کارشناسی ارشد: مهندسی شیمی-صنایع غذایی-دانشگاه صنعتی امیرکبیرتهران 1381 

مقطع دکتری تخصصی: علوم و صنایع غذایی-دانشگاه پوترا مالزی1390


:سوابق آموزشی، مدیریت و اجرایی

مدیر گروه صنایع غذایی دانشگاه صنعتی سهند به مدت 14 سال*
 
مدیر اداره ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی سهند به مدت 2 سال*
 
 مدیر اداره کارآفرینی و دانش آموختگان دانشگاه صنعتی سهند به مدت 4 سال*

مدیر اداره دانش آموختگان دانشگاه صنعتی سهند به مدت 2 سال *

قائم مقام پژوهشکده استاندارد شمال غرب به مدت 2 سال*

مدیر عامل شرکت نانو زیست فناوری ایساتیس به مدت ا سال*
 
تدریس کلیه دروس مهندسی صنایع غذایی و بیوتکنولوژی غذایی در مقطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری به مدت 15 سال*

استاد راهنمای پایان نامه 10 دانشجوی مقطع دکتری و بیش از 50 دانشجو مقطع کارشناسی ارشد*:سوابق پژوهشی و صنعتی


انجام 12 پروژه صنعتی در زمینه صنعت غذا *

ثبت 7 اختراع در داخل کشور*

 NovaSpringer  تالیف و تدوین 2  کتاب به زبان انگلیسی در انتشارات*
  
تالیف و تدوین 3 کتاب به زبان فارسی و تالیف 9 فصل کتاب به زبان انگلیسی* 

دارای 7 مدال اختراعات جهانی از کشورهای سوئیس و مالزی*

تدوین 11 استاندارد ملی ایران*

ISIدارای 70 مقاله*
 
دارای 180 مقاله در کنفرانس های ملی و بین المللی*
 
© 2012 ShirinAsal.com - Designed by: ShirinAsal IT Center. All Right Reserved.