معرفی ریاست دانشگاه

جناب آقای دکتر اسداله بابای اهری - رئیس مرکز علمی کاربردی شیرین عسل


رزومه شخصی

متولد 1333 در شهر اهر بوده دوره تحصیلات ابتدایی و دبیرستانی را در همان شهر به پایان رساندم و در مهر ماه 1351 تحصیلات دوره کارشناسی را در دانشکده علوم پایه دانشگاه تبریز در رشته علوم زیستی گیاهی شروع کردم بعد از چهار سال تحصیل در رشته مذکور بواسطه احراز رتبه اول کلاس موفق به اخذ بورس تحصیلی گردیده و در سال 1355 عازم کشور فرانسه گردیدم و بعد از شش سال تحصیل در کشور مذکور و اخذ مدرک کارشناسی ارشد و دکتری در رشته بیماری شناسی گیاهی به میهن خویش بازگشتم .

سوابق تحصیلی و آموزشی :

اخذ مدرک دیپلم در رشته علوم طبیعی در سال 1351 و کارشناسی در سال 1355 دررشته علوم زیستی دانشگاه تبریز سپس در همان سال اخذ بورس تحصیلی و ادامه تحصیل در دانشگاه ORSAY    (پاریس 11) کشور فرانسه ، اتمام مقطع کارشناسی ارشد در سال  1357 در رشته بیماری شناسی گیاهی و در ادامه اخذ مدرک دکتری در همان رشته در 22 بهمن 1361   .

سوابق مدیریتی و اجرایی :

v     رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه اورمیه به مدت 3/5 سال

v     معاون اداری مالی دانشگاه اورمیه به مدت 5/5 سال

v     رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز به مدت 3/5 سال

v     رئیس دانشکده کشاورزی و  منابع طبیعی شهرستان اهر (وابسته به دانشگاه تبریز)   به مدت 5 سال

تعداد مقالات و پایان نامه ها :

1.        مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی   35 مورد (هنوز ادامه دارد)

2.       مقالات چاپ شده در مجلات معتبر بین المللی که اغلب ISI   می باشند  32 مورد (هنوز ادامه دارد)

3.      تعداد پایان نامه های راهنمایی شده مقطع کارشناسی ارشد   25  مورد

4.       تعداد پایان نامه های راهنمایی شده مقطع دکتری    15 مورد

 
© 2012 ShirinAsal.com - Designed by: ShirinAsal IT Center. All Right Reserved.