کانون مشاوره

هيچ پشتيباني مورد اعتمادتر از مشاور نيست.

نظر به ضرورت ارايه خدمات راهنمايي و مشاوره به صورت كارآمد و تخصصي و همچنين ارتقاء كمي و كيفي  فعاليتهاي مشاوره اي براي دانشجويان به عنوان يكي از برنامه هاي مهم در مراكز آموزشي، مركز مشاوره  اين مركز آماده ارائه  خدمات مشاوره اي ازدواج،اشتغال،خانواده،اعتماد به نفس،اضطراب و افسردگي........ به دانشجويان گرامي مي باشد .

 

 يادمان باشد؛‌ زندگي چيزي نيست كه سر تاقچه عادت از يادمان برود؛ 

زندگي را زندگي بايد

 
© 2012 ShirinAsal.com - Designed by: ShirinAsal IT Center. All Right Reserved.